Czym jest kościół

Nazywamy się kościołem ale co to tak naprawdę znaczy.

Kościół

Zapewne słyszałeś wielokrotnie ten termin, ale czy zastanawiałeś się czym naprawdę jest Kościół? Zapewne podświadomie czujesz, że nie jest do końca tak, jak zostałeś od dzieciństwa nauczony.

Budynek?

Kościół to na pewno nie jest budynek, do którego co niedziela kierują się liczni „wierni”. Biblia – Słowo Boże mówi nam, że Kościół to społeczność wywołanych lub wybranych (greckie słowo Eklesia).

Wywołanych?

Kościół oznacza ludzi, ale nie wszystkich, a tylko tych, którzy zostali własnością Pana Jezusa Chrystusa – czyli zostali wywołani z tego świata do nowego życia, a zarazem powołani do nowego życia i Królestwa Jezusa Chrystusa. Zatem każdy człowiek, który jest dzieckiem Bożym, czyli każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi, jest członkiem Jego Kościoła.

Razem

Wierzymy, że wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa a mieszkający w danej miejscowości powinni się zgromadzać razem. Czytamy w Słowie Bożym, że podziały nie są w żaden sposób uzasadnione i nie ma najmniejszego wytłumaczenia na podziały wśród chrześcijan. Jeśli mieszkasz w danej miejscowości to nie tylko możesz, ale wręcz powinieneś zgromadzać się z braćmi i siostrami mieszkającymi w tej samej miejscowości.

Podziały

W świetle Słowa Bożego pytanie w rodzaju: „A ty to z jakiego kościoła jesteś? Od zielonych czy od wolnych, a może od jeszcze innych?” świadczy o niezrozumieniu Słowa Bożego. W Biblii nie pisze nic o „zielonych” ani o „wolnych” ani o żadnej innej grupie. Kiedy apostoł Paweł zwraca się do wierzących, to zwraca się do wszystkich wierzących w danej miejscowości, np. z Koryntu 1Kor. 1:2, 2Kor. 1:1 lub z Rzymu Rzym. 1:7, tam pisze: wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. W podobny sposób zwraca się do Efezjan, Filipian i Kolosan. W pierwszym liście do Koryntian apostoł gani Koryntian za podziały jakie występowały wśród nich, bo już wtedy, w tych dawnych czasach chrześcijanie zaczęli się dzielić. Jedną z głównych przyczyn podziałów już wtedy, było wyróżnienie jednego człowieka na tle innych, co pociąga za sobą niebezpieczeństwo uwielbienia dla człowieka, wówczas głównego mówcy, a obecnie tzw. przywódcy religijnego.

Co głosimy

Z takim podejściem do Słowa Bożego się nie godzimy. Sam Pan Jezus w Objawieniu zwraca się do Kościołów w miejscowościach np. do Kościoła w Laodycei, w Filadelfii, w Tiatyrze. Kościół w miejscowości jest odpowiedzialny tylko przed Chrystusem i nie podlega żadnej hierarchii, jest niezależny od człowieka, a zależny tylko od Boga.

Kościół

Zapewne słyszałeś wielokrotnie ten termin, ale czy zastanawiałeś się czym naprawdę jest Kościół? Zapewne podświadomie czujesz, że nie jest do końca tak, jak zostałeś od dzieciństwa nauczony.

Budynek?

Kościół to na pewno nie jest budynek, do którego co niedziela kierują się liczni „wierni”. Biblia – Słowo Boże mówi nam, że Kościół to społeczność wywołanych lub wybranych (greckie słowo Eklesia).

Wywołanych?

Kościół oznacza ludzi, ale nie wszystkich, a tylko tych, którzy zostali własnością Pana Jezusa Chrystusa – czyli zostali wywołani z tego świata do nowego życia, a zarazem powołani do nowego życia i Królestwa Jezusa Chrystusa. Zatem każdy człowiek, który jest dzieckiem Bożym, czyli każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi, jest członkiem Jego Kościoła.

Razem

Wierzymy, że wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa a mieszkający w danej miejscowości powinni się zgromadzać razem. Czytamy w Słowie Bożym, że podziały nie są w żaden sposób uzasadnione i nie ma najmniejszego wytłumaczenia na podziały wśród chrześcijan. Jeśli mieszkasz w danej miejscowości to nie tylko możesz, ale wręcz powinieneś zgromadzać się z braćmi i siostrami mieszkającymi w tej samej miejscowości.

Podziały

W świetle Słowa Bożego pytanie w rodzaju: „A ty to z jakiego kościoła jesteś? Od zielonych czy od wolnych, a może od jeszcze innych?” świadczy o niezrozumieniu Słowa Bożego. W Biblii nie pisze nic o „zielonych” ani o „wolnych” ani o żadnej innej grupie. Kiedy apostoł Paweł zwraca się do wierzących, to zwraca się do wszystkich wierzących w danej miejscowości, np. z Koryntu 1Kor. 1:2, 2Kor. 1:1 lub z Rzymu Rzym. 1:7, tam pisze: wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. W podobny sposób zwraca się do Efezjan, Filipian i Kolosan. W pierwszym liście do Koryntian apostoł gani Koryntian za podziały jakie występowały wśród nich, bo już wtedy, w tych dawnych czasach chrześcijanie zaczęli się dzielić. Jedną z głównych przyczyn podziałów już wtedy, było wyróżnienie jednego człowieka na tle innych, co pociąga za sobą niebezpieczeństwo uwielbienia dla człowieka, wówczas głównego mówcy, a obecnie tzw. przywódcy religijnego.

Co głosimy

Z takim podejściem do Słowa Bożego się nie godzimy. Sam Pan Jezus w Objawieniu zwraca się do Kościołów w miejscowościach np. do Kościoła w Laodycei, w Filadelfii, w Tiatyrze. Kościół w miejscowości jest odpowiedzialny tylko przed Chrystusem i nie podlega żadnej hierarchii, jest niezależny od człowieka, a zależny tylko od Boga.