KOŚCIÓŁ W RYDUŁTOWACH

Zgromadzenie przy Stole Pańskim – niedziele, godzina 10:00
Zgromadzenia modlitewne – wtorki, godzina 18:00
Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem
1 Jana 1:3

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy? Być może zadajesz sobie to pytanie. Odpowiedź, że jesteśmy chrześcijanami być może Cię nie usatysfakcjonuje. Powiedzieć chrześcijanin to za mało, należałoby uściślić tę informację. Najprościej mówiąc jesteśmy ludźmi, którzy nie tylko wierzą w Boga, ale także wierzą Bogu. A zapewniam, że jest to zasadnicza różnica. Wierzyć Bogu oznacza nie tylko wiarę w Niego samego, ale także wiarę w to co On mówi. Wiara w to, co jest zapisane w Słowie Bożym. Jesteśmy ludźmi, którzy przyjęli prawdę objawioną w Biblii o tym, że każdy człowiek jest grzesznikiem i każdy – bez wyjątku – potrzebuje zbawienia. Jednak własnymi wysiłkami nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na zbawienie. Dlatego właśnie, te dwa tysiące lat temu, na świat przyszedł Jezus, aby dać tobie i mnie i każdemu innemu człowiekowi zbawienie – z łaski za darmo. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek musi się na nowo narodzić. Każdy człowiek w wymiarze indywidualnym musi przyjąć i uznać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i zbawiciela. Nikt na świecie nie zasłuży sobie na zbawienie własnymi uczynkami, choćby były najlepsze.